24/7 rioolservice 0544-461444

Persleiding reinigen

Naast de "normale" rioleringswerkzaamheden, reinigt Hommelink ook persleidingen.

Het afvalwater komt in de buitengebieden via drukrioleringen in een pompput terecht. Het afvalwater wordt vanuit deze put onder druk in een volledig gevulde leiding (persleiding) gepompt. Het afvalwater gaat via de persleiding naar het "gewone" gemeentelijke rioolstelsel. Voor de afvoer van afvalwater is de gemeente verantwoordelijk. Daarmee dus voor de aanleg, maar ook het onderhoud en beheer van het stelsel.

Hommelink heeft de apparatuur om deze grote persleidingen door te spuiten. We maken gebruik van water. Het water wordt onder hoge druk door de leiding gespoten.

Hommelink is 24/7 bereikbaar!