Het oplossend vermogen voor bedrijf en particulier

We zien een goed werkend riool als iets vanzelfsprekends. Dat is ook logisch. In Nederland ligt namelijk meer dan 100.000km (!) riool en zijn ruim 99% van alle huishoudens aangesloten op het riool. Dit is belangrijk. Zeker voor een dichtbevolkt land als Nederland.

Toch doet zich soms een probleem voor: Een verstopping, stankoverlast of lekkage. En dan is snel handelen noodzakelijk. Snel handelen om de overlast weg te nemen. Of om grotere problemen te voorkomen.

Wij begrijpen dat. En we kunnen het ook. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Daarom zijn we altijd telefonisch te bereiken. Waarna we met onze gekwalificeerde mensen uw rioleringsprobleem snel en goed verhelpen.

Safedigger