Het oplossend vermogen voor bedrijf en particulier

Nederland is een waterrijk, laaggelegen land. Een goede waterhuishouding is dus van levensbelang.

Hommelink is sterk in waterbeheer; we zoeken de ideale samenhang tussen afvoer en berging. Immers: Teveel water is even onwenselijk als een tekort aan water!

Onze specialismen op het gebied van Waterbeheer zijn: Riolering en Drainage. Voor beide specialismen geldt dat we sterk zijn in het beheer, onderhoud en realisatie van beide systemen.

Safedigger