Het oplossend vermogen voor bedrijf en particulier

Oeverwerken; van een kleine beschoeiing in een sloot, tot ingrijpende erosiebestrijdingsmaatregelen in rivieren.

Hommelink heeft in de loop der jaren een ruime ervaring kunnen opbouwen op het gebied van waterbouwkundige werken: Paal-schotbeschoeiing, damwand, steenbestorting, zink- en kraagstukken. Voor ons is dat bekend terrein.

Safedigger